Spoštovani učenci in starši!

Vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek, ki jo organizira slovenska karitas. V akciji želimo zbrati čim več praviloma velikih črtanih zvezkov, ki jih bomo poklonili otrokom iz socialno ogroženih družin.

Otroci naj vzamejo razglednico na katero zapišejo lepo misel ali narišejo risbico za sovrstnika, ki bo zvezek prejel.

Poklonjeni zvezek prinesite do 10. junija 2016 v škatlo pri dežurnem učencu.

Mojca Lužar

Dostopnost