Select Page

Dileme, ki se pojavljajo že ob običajnih razmerah, so v času t.i. samoizolacije, šolanja od doma, strahu pred okužbo, še toliko bolj potencirane. Kateri so pravi vzgojni koraki v smeri izgradnje dobrega odnosa z otroki in vzpostavljanja stimulativnega okolja, ki otroku pomaga k zdravemu odraščanju? Kaj je v teh časih resnično drugače? Kako motivirati otroka za samostojno delo? Kako poskrbeti za dovolj pestro, razgibano življenje otrok v dani situaciji? Na digitalnem dogodku je priznan doktor psihologije dr. Aleksander Zadel spregovoril o izzivih in vzgojnih prijemih v razmerah, ki jih nismo vajeni. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z založbo Didakta.