Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner3
Pavček 2

Interesne dejavnosti

Za letošnje šolsko leto smo pripravili ponudbo interesnih dejavnosti, katerih mentorji so tako strokovni delavci šole kot zunanji sodelavci. Nekatere dejavnosti bodo potekale v manjšem obsegu, kar pomeni, da bodo potekale strnjeno v določenem časovnem obdobju ali pa bodo srečanja skozi vse leto, a ne vsak teden. O načinu in kraju izvajanja bo mentor učence obvestil pri prvi uri.

 

V šolskem letu 2016/2017 bomo izvajali naslednje interesne dejavnosti:

ZAP. ŠT. INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC TERMIN
1. ASTRONOMSKI KOTIČEK 3. razred Katja Mohar torek, 6. ura
2. ATLETIKA 1. in 3. razred Robert Dragan ponedeljek,  6. oziroma 7. uro
3. ATLETIKA 4. –9. razred Robert Dragan tečajno oz. po dogovoru z učenci
4. BRALNI KROŽEK 3. razred Mojca Lužar sreda, 0. ura
5. ČEBELARSKI KROŽEK Rafko Cerovšek sreda, 6. ura
6. URICE ZA GLEDALIŠČE IN FOTOGRAFIJO 1.–3. r Darja Gibičar četrtek, 6. in 7. ura
7. ANGLEŠČINA 7. IN 9. razred Polona Rozman sreda, 7. ura
8. KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 6.–9. razred Nataša Trajkovski četrtek, 7. ura
9. PLANINSKI KROŽEK 1.—9. razred

Petra Kos,      

Danijel Brezovar

po dogovoru
10. KOŠARKA 5.–7. razred Robert Dragan tečajno oz. po dogovoru z učenci
11. KUHARSKI KROŽEK 6.–9. razred

Barbara Goršič,      

Petra Kos

sreda, 6. in 7. ura
12. KOŠARKA 7.–9. razred (fantje) Boštjan Srovin torek, 7. in 8. ura (na 14 dni)
13. LIKOVNI KROŽEK + šiviljski krožek (1.—9. r) Aleša Sušnik Škedelj torek, 6 in 7. ura + vsak 2. četrtek,  6. in 7. uro
14.

ROLANJE ZA ZAČETNIKE 1. — 9. razred

Darja Gibičar po dogovoru
15. LITERARNI NATEČAJI 5.–9. razred Mojca Žefran po dogovoru glede na razpise
16. MODELARSKI KROŽEK 5.–9. razred Danijel Brezovar četrtek, 7. in 8. uro
17. BRALNO POPOTOVANJE 1.--3. razred Darja Gibičar torek, 6. ura
18. NOGOMET 5.–9. razred (fantje) Boštjan Srovin torek, 7. in 8. ura (na 14 dni)
19. VRTNARSKI KROŽEK 3. in 4. razred Polona Rozman sreda,  6. ura
20. PEVSKI ZBOR 1. razred Ema Igličar sreda , 6. ura
21. PEVSKI ZBOR 2.–3. razred Ema Igličar četrtek,  0. ura
22. PEVSKI ZBOR 4.–6. razred Ema Igličar torek, 6. ura in sreda, 7. ura
23. PEVSKI ZBOR 7.–9. razred Ema Igličar torek, 7. ura, petek,  6. ura
24. PLESNE IGRE 1.–3. razred Staša Hočevar Zajc ponedeljek, 6. šolska ura
25. EKOKROŽEK 1.—3. razred Tina Berkopec sreda, 6. ura
26. PRAVLJIČNI KROŽEK 2., 3. razred Renata Fink Husić sreda,  0. ura
27. PRVA POMOČ 5.–9. razred Zdenka Mežan tečajna oblika - po dogovoru
28. RECIKLIRANJE 4.–9. razred Mojca Starešinič Ponedeljek, 6. in 7. ura oz. tečajno
29. ŠAHOVSKI KROŽEK Tone Perko torek, 0. ura
30. ŠOLSKO GLASILO (vsebinsko) Ninetta Gnidovec Rozman po dogovoru
31. TURISTIČNI KROŽEK

Tatjana Kupljenik,

Aleša Sušnik Škedelj

torek, 6. in 7. uro
32. RAČUNALNIŠKI KROŽEK Tomaž Bahč četrtek, 0. ura
33. VESELA ŠOLA 4.–9. razred Igor Zadravec sreda 6. ura, oz. po dogovoru 

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...