Interesne dejavnosti

 

 

 

 

 

Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner3
Pavček 1

Interesne dejavnosti

Za letošnje šolsko leto smo pripravili ponudbo interesnih dejavnosti, katerih mentorji so tako strokovni delavci šole kot zunanji sodelavci. Nekatere dejavnosti bodo potekale v manjšem obsegu, kar pomeni, da bodo potekale strnjeno v določenem časovnem obdobju ali pa bodo srečanja skozi vse leto, a ne vsak teden. O načinu in kraju izvajanja bo mentor učence obvestil pri prvi uri.

 

V šolskem letu 2017/2018 izvajamo naslednje interesne dejavnosti:

ZAP.

ŠT.

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC TERMIN
1. Atletika 1. - 3. Robert Dragan petek, 0.ura
2. Angleška tekmovanja 8. - 9. Polona Rozman, Klemen Kramar četrtek 6. ura
3. Knjižničarski krožek 6. - 9. Nataša Trajkovski četrtek, 0.ura
4. Planinski krožek 1. - 9. Petra Kos, Danijel Brezovar po dogovoru
5. Košarka 7. - 9. Boštjan Srovin petek 6. in 7. ura (14 dni)
6. Likovni krožek 1. - 9. Aleša Sušnik Škedelj ponedeljek, 6. in 7. ura + vsak 2. torek 6. in 7. uro
7. Literani natečaji 5. - 9. Mojca Žefran po dogovoru glede na razpise
8. Modelarski krožek 5. - 9. Danijel Brezovar četrtek, 6. in 7.ura
9. Nogomet 1. - 4. Boštjan Srovin četrtek, 6. ura
10. Nogomet 5. - 9. Boštjan Srovin petek, 6. in 7. ura (na 14 dni)
11. Vrtnarski krožek 4. - 5. Polona Rozman četrtek, 7. ura
12. Pevski zbor 1 1. Ema Igličar ponedeljek, 6. ura
13. Pevski zbor 2 2. - 3. Ema Igličar petek 5. ura
14. Pevski zbor 3 2.- 5. Ema Igličar torek 7. ura, petek 6. ura
15. Mladinski pevski zbor 6. - 9. Ema Igličar torek 6. ura, četrtek 6. ura
16. Eko krožek 1. - 3. Tina Berkopec sreda, 6. ura
17. Prva pomoč 6. - 9. Zdenka Mežan tečajna oblika (oktober - marec)
18. Reciklranje 5. - 9. Mojca Starešinič ponedeljek, 6. in 7. ura
19. Turistično-raziskovalni krožek 7. - 9. Tatjana Kupljenik, Aleša Sušnik Škedelj, Igor Zadravec torek, 6. in 7. ura ter po dogovoru
20. Računalniški krožek 3. - 5 Tomaž Bahč torek, 6. ura
21. Vesela šola 4. - 9. Igor Zadravec četrtek 6. in 7. ura oz. po dogovoru
22. Šahovski krožek 1.- 9. Tone Perko torek, predura
23. Plesne igre 1. - 3. Staša Hočevar Zajc sreda, 6. šolska ura
24. Glasbene olimpijada 7.- 9. Ema Igličar tečajno po dogovoru
25. Naravoslovni krožek 2. - 3. Sanja Pavlinić Vidic ponedeljek, 6. ura
26. Naravoslovni krožek 4. - 5. Sanja Pavlinić Vidic petek, 0. ura
27. Biološko kemijski krožek 8. - 9. Slavka Pečjak četrtek, 0. ura oz. po dogovoru
28. Geografski krožek 8. - 9. Igor Zadravec sreda 0. ura oz. po dogovoru
29. Urice za gledališče 1. - 3. Karmen Cimermančič četrtek, 6. in 7. uro
30. Rolanje za začetnike 1. - 9. Anja Kovaljev tečajna oblika - po dogovoru
31. Šolsko glasilo 6. - 9. Simona Laknar Strahinić, Gordana Kmetič ponedeljek, 7. ura
32. Pogostitev po naše 5. - 9. Petra Kos sreda, 6. in7. uro
33. Novinarski krožek 6.- 9. Simona Laknar Strahinić torek, 6. ura (na 14 dni)
34. Fizikalni krožek 8. in 9. Tomaž Bahč petek, 0. ura
35. Čebelarski krožek 3.- 9. Rafko Cerovšek po dogovoru

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...